آموزش پیشبینی عادی (تکی)
 
آموزش پیشبینی عادی (تکی)

1. در پیشبینی تکی شما می توانید انتخاب مورد نظر خود را به صورت جداگانه بسته، و بر طبق ضریب شرط خود، مبلغ بردتان را محاسبه نمایید.
2. به عنوان مثال مبلغ ۱۰ هزار تومان روی برد تیم اکژیک پیشبینی می گذارید. ضریب آن۲.۳۰ می باشد. این نشان می دهد که در صورت برد مبلغ۲۳،۰۰۰ به حساب کاربری شما واریز خواهد شد.