قوانین فوتبال
 
عمومی

1-تمامی‌ شرطها بر اساس نتیجه پایانی ۹۰ دقیقه به علاوه وقت تلف شده تعیین نتیجه میگردند. این شامل زمان تلف شده مصدومیت بازیکن‌ها و توقف گاه به گاه بازی می شود، اما شامل وقت اضافه، نتیجه بعد از پنالتی‌های تعیین کننده صعود تیم‌ و گل طلائی نمی‌شود.

2-بعضی‌ از مسابقات فوتبال ممکن است برنامه زمانی‌ متفاوت داشته باشند که در این صورت به شکل زیر خواهد بود:

3-در بازی ۹۰ دقیقه ای نوجوانان (که در ۳ نیمه ۳۰ دقیقه‌ای برگزار می شود) تنها شرطهای وقت قانونی معتبر هستند. اگر سایت به اشتباه شرط نیمه در این بازیها ارائه دهد، این نوع شرط‌ها قابل قبول نبوده و لغو خواهند شد.

4-در بازی ۸۰ دقیقه ای (که در ۲ نیمه ۴۰ دقیقه ای برگزار می شود) تمامی شرطها معتبر خواهند بود.

5-در صورتی‌ که زمان یک بازی قبل از شروع بازی تغییر کند، چنانچه شرطها قبل از زمان جدید بازی بسته شده باشند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند. در صورتی که بازی‌ قبل از پایان ۹۰ دقیقه رها شود (مثلا به دلیل بارش شدید برف یا وزش باد) شرطها لغو می شوند، مگر اینکه بازی‌ در همان روز بر اساس زمان محلّی مجددا برنامه ریزی شده و بازی شود، مگر اینکه چیز دیگری در قوانین ثبت شده باشد. شرط‌هایی‌ که روی مواردی که قبل از رها شدن بازی نتیجه آنها قطعاً مشخص شده باشند بسته شوند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند. مثلا در صورتی‌ که شرط برنده نیمه باشد و بازی در اواسط نیمه دوم رها شود، شرط‌های نیمه اول به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.

6-اگر بازی‌ در زمان و روز معین بر اساس ساعت محلّی انجام نشود تمامی‌ شرطها لغو می شوند، فقط در صورتی که زمان به اشتباه از طرف سایت تعیین شده باشد این شرطها معتبر خواهند بود.

7-اگر مکان بازی‌ تغییر داده شود اما در همان شهر باشد، و تیم‌ میزبان همچنان میزبان باشد شرطهای بسته شده معتبر هستند. اگر جای تیم میزبان و میهمان با یکدیگر عوض شود، شرطهایی که قبلا روی لیست اصلی‌ گذاشته شده لغو خواهند شد.